Türkiye için iki seçenek var

13-02-2013

Yazılı açıklama yapan Ahmet Reyiz YILMAZ, Papa'nın istifasının, AB çöküşünün de simgesel iflası olduğunu belirterek, "AB bir Hıristiyan birliği olarak kurulmuş ve söz de zenginleşmenin sembolü haline getirilmek istenmiş fakat perdenin arkasın da ekonomik olarak iflasa sürüklenen faiz ve borç yükü ile mücadele edemeyen Protestan bir Hıristiyan dünya ve onun gölgesinde yoksulluğa mahkum edilen Faiz karşıtlığı ile bilinen Katolik ve Ortodoks bir Hıristiyan dünya inşa edilmiştir. Katolik ve Ortodoks Hıristiyan dünyanın İslam'da olduğu gibi faiz karşıtı olması zenginlik kaynağı gösterilen Protestan G7 dünyanın Hıristiyan dünyayı içerisine düşürdüğü bu acı durum Papa tarafından pekala bilinmektedir" dedi.Max Weber'in bu günleri yüz yıl önce dile getirdiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi;"Alman sosyolog ve politikacı Max Weber'in Protestanlığın Kapitalizmi tetikleyip başlattığını söylediğin de acımasız Kapitalizmin sorumlusunun Protestan Ahlak anlayışı olduğunu da tespit etmişti. Papanın bugünkü içine düşmüş olduğu ruh hali ise Protestan mağlubiyetin sarmalın da kendini de yok eden Hıristiyan dünyadaki ekonomik, sosyal ve ahlaki çöküşün açık bir göstergesidir.""Papa'nın görevi terk etmesi İslam'ın hakkını teslimdir" diyen Yılmaz, Papa'nın birçok gerçeği dile getiremediğini söyledi. Yılmaz, "Faiz belasının ülkeleri nasıl helak edeceğini Kuran'ın ısrarla söylemiş olması İslam'ın salt bir ibadet dini olmadığı bilakis ekonomik ve sosyolojik realiteleri en net ortaya koyan ilahi bir mesaj olduğunu da yeteri kadar izah etmektedir. Papa bu realitenin farkında fakat konuşma iradesi olmaması görevi terkini icap ettirmiştir" ifadelerini kullandı.Yılmaz faizin, dünyanın realitesi olmadığını ifade ederek, "Türkiye, Avrupa ve Hıristiyan dünyanın sözde gelişmiş Protestan G7 çöküşünden ibret almalıdır. Türkiye yıllarca Avrupa'da Hıristiyan dünyaya atılan kazığa şimdi gönüllü olarak talep olmuştur. Bu durumun sürdürülebilir bir ekonomik model olmadığını hükümetin görmesi gerekiyor. Unutmayalım ki faiz birçok ülke de sıfıra yakın, bazı ülkelerde ise negatiftir. Türkiye hem ülke olarak, hem de vatandaşlar olarak ayrı ayrı ağır faizlerle geleceğini sattığını asla unutmamalıdır. Bu durum sürdürülebilir olmadığı gibi ülkeyi ya savaş ya iflas seçeneğine mahkum etmiştir" açıklamasında bulundu.